Slová končiace na etén

6583

Určite ich zvládneš prečítať bez problémov na prvýkrát. Ak by sa ti to však až tak veľmi nepodarilo, prečítaj ich znova. bác, vec, pec, moc, noc A tu sú zase slová končiace na „č“. Prečítaj aj tieto: reč, peč, meč, bič, koč, nič, moč, lúč, syč, ráč Prečítaj slová, ktoré končia na „p“:

bác, vec, pec, moc, noc A tu sú zase slová končiace na „č“. Prečítaj aj tieto: reč, peč, meč, bič, koč, nič, moč, lúč, syč, ráč Prečítaj slová, ktoré končia na „p“: Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo mamenka (slová končiace sa na nka). Celkovo sme našli 790 slov, ktoré sa končia na príponu -nka a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 100 slov, ktoré sa rýmujú na slovo nka. Doplňte chýbajúce slová. Fill in the missing words. končiť: slová končiace sa na words ending in porušiť: porušiť slovo/sľub break one's word /promise: prehodiť: prehodiť slová vo vete change the word order: prenesený: v prenesenom zmysle slova in the figurative sense (of the word) sformulovať: Ako by si sformuloval Ähnliche Seiten.

Slová končiace na etén

  1. Je bezpečná výmena gemini
  2. Prečo čakajú moje odoslané bitcoiny
  3. Technický obchodný softvér
  4. Ikony kryptomeny svg

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo obvod (slová končiace sa na vod). Celkovo sme našli 39 slov, ktoré sa končia na príponu -vod a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 39 slov, ktoré sa rýmujú na slovo vod. Určite ich zvládneš prečítať bez problémov na prvýkrát. Ak by sa ti to však až tak veľmi nepodarilo, prečítaj ich znova. bác, vec, pec, moc, noc A tu sú zase slová končiace na „č“. Prečítaj aj tieto: reč, peč, meč, bič, koč, nič, moč, lúč, syč, ráč Prečítaj slová, ktoré končia na „p“: Slová končiace na krát sa píšu spolu (jedenkrát, prvýkrát, dvakrát).

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo ten (slová končiace sa na ten). Celkovo sme našli 9 slov, ktoré sa končia na príponu -ten a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 9 slov, ktoré sa rýmujú na …

Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody (neživ. mužský, stredný a ženský).

Slová končiace na etén

Anglické slová končiace sa na -ing majú dejový a predmetný význam. Niektoré možno chápať ako slovesné podstatné mená, ktoré sa v slovenčine dajú nahradiť slovesnými podstatnými menami zakončenými na -nie, napr.

Pozvite sem čo najviac svojich priateľov, aby nás tu bolo, čo najviac! slová končiace na -ár/-iar/-ier (okrem pár, svár, nesvár, nešvár, suchopár), cudzie slová končiace na -ál/-(i)ér (okrem bál, šál, paušál, paškál), niektoré cudzie slová na -ír, slová apríl, jún, júl a tie cudzie slová na -er, -el, -or, ktoré strácajú v kmeni pri skloňovaní -e-/-o- (napr. liter, kufor): tieto Slovník cudzích slov, retrográdny slovník, terminologický slovník, lexikón slov a enyklopédia v jednom, Slová končiace na písmeno N Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo odsadzovanie (slová končiace sa na nie). Celkovo sme našli 2340 slov, ktoré sa končia na príponu -nie a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 100 slov, ktoré sa rýmujú na slovo nie.

Slová končiace na etén

zakon čené v N sg. na – ě, - e napr. Purkyn ě, Kralule N G D A L I sg -a -u -ovi -u -ovi -om pl -ovia -ov -om -ov -och -ami DUB 1. podst. m. mužského rodu zakon čené v N sg.

Slová končiace na etén

» bán. » habán. » stibán. » turban. » catch as catch can.

Napríklad pomocou zápisu za.+ík možno nájsť všetky slová začínajúce sa písmenami za- a končiace sa na -ík. Naopak, zápisom .*koreň.* možno nájsť všetky slová s bázou koreň. Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo mamenka (slová končiace sa na nka). Celkovo sme našli 790 slov, ktoré sa končia na príponu -nka a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 100 slov, ktoré sa rýmujú na slovo nka. Slová začínajúce na zadaný reťazec Slová končiace na zadaný reťazec Zadajte reťazec, ktorý sa má vyhľadať: Poznámka: Vo 24.09.2018 Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo nina (slová končiace sa na ina). Celkovo sme našli 743 slov, ktoré sa končia na príponu -ina a sú v základnom slovníkovom tvare.

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo obvod (slová končiace sa na vod). Celkovo sme našli 39 slov, ktoré sa končia na príponu -vod a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 39 slov, ktoré sa rýmujú na slovo vod. Slová končiace na krát sa píšu spolu (jedenkrát, prvýkrát, dvakrát). Slová končiace na raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz).

Pre podrobný zoznam slov, môžete kliknúť na kartách prepínať medzi synonymá a antonyms. Slová na –nis zdvojujú –s (e Kentnis – Kentnisse) · s prehláskou a príponou –e tvoria množné číslo podstatné mená mužského rodu odvodené od silných slovies (der Flug – die Flüge) · slová končiace na –pf (der Kampf . die Kämpfe) · podstatné mená ženského rodu končiace na – cht, -ft, -st, (die Flucht Všimnite si, že spočítateľné podstatné mená (najmä pre ľudí alebo miesta) končiace v y, pred ktorým je spoluhlásková sústava, vytvárajú svoje množné číslo pomocou doplnkov: špión - špióni.

harmónia predikcia ceny jednej mince
ako vymeniť usdt na btc na binance
prihlásenie na kartu amazon prime charge
lps obchodné karty
režim srbského výmenného kurzu
o koľko sa dolár od roku 2008 znehodnotil
plat investičného bankára rothschild

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo obvod (slová končiace sa na vod). Celkovo sme našli 39 slov, ktoré sa končia na príponu -vod a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 39 slov, ktoré sa rýmujú na slovo vod.

slová cudzieho pôvodu zakon čené v N sg. na – um, -on/- 12.02.2018 Viac Správy. Najnovšie; Najčítanejšie; Domov; Koronavírus na Slovensku Na zoskupenie zástupných znakov a textu môžete použiť zátvorky, ktorými označíte poradie vyhodnocovania. Napríklad vyhľadávací reťazec <(pr)*(cia)> nájde slová „prevencia“ a „produkcia“.

slová končiace na -ár/-iar/-ier (okrem pár, svár, nesvár, nešvár, suchopár), cudzie slová končiace na -ál/-(i)ér (okrem bál, šál, paušál, paškál), niektoré cudzie slová na -ír, slová apríl, jún, júl a tie cudzie slová na -er, -el, -or, ktoré strácajú v kmeni pri skloňovaní -e-/-o- (napr. liter, kufor): tieto

dochádza k nasledujúcim zmenám: - u slovies zakončených v infinitíve na -cer sa pridáva cédille, aby bolo zachované čítané [s] mark my words (hovor.) daj na moje slová, daj na mňa (varovanie) by word of mouth ústne (šíriť sa ap.) man/woman of his/her word spoľahlivý človek, kto drží slovo: in other words inak povedané, inými slovami: say the word dať pokyn (na akciu ap.) too sth for words neskutočne, nevýslovne aký (hlúpy ap.) be true to one's word 4. cudzie podst. m. zakon čené v N sg.

Okrem synonymá sú tiež uvedené hlavné antonymy pre cindering. Pre podrobný zoznam slov, môžete kliknúť na kartách prepínať medzi synonymá a antonyms. Slová na –nis zdvojujú –s (e Kentnis – Kentnisse) · s prehláskou a príponou –e tvoria množné číslo podstatné mená mužského rodu odvodené od silných slovies (der Flug – die Flüge) · slová končiace na –pf (der Kampf . die Kämpfe) · podstatné mená ženského rodu končiace na – cht, -ft, -st, (die Flucht Všimnite si, že spočítateľné podstatné mená (najmä pre ľudí alebo miesta) končiace v y, pred ktorým je spoluhlásková sústava, vytvárajú svoje množné číslo pomocou doplnkov: špión - špióni. Slová končiace v y, pred ktorými sa nachádza samohláska, tvoria ich množné číslo pridaním - s: hračka - hračky.