Význam zásad ochrany osobných údajov v angličtine

3388

Najnovšia verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii na tejto stránke; upozorníme vás na významné zmeny, ako je upozornenie prostredníctvom e-mailu. Môžete vždy skontrolovať "aktualizovaný čas" v dolnej časti najnovšej verzie zásad ochrany osobných údajov. 12. Kontakt

Môžete vždy skontrolovať "aktualizovaný čas" v dolnej časti najnovšej verzie zásad ochrany osobných údajov. 12. Kontakt Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom týchto webových stránok je Nikola Naništová (ďalej len prevádzkovateľ), fyzická osoba – podnikateľ (živnostník), so sídlom Grínava 332/17, 900 67 Láb, IČO: 52 21 32 26. Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov Spoločnosť HP si uvedomuje, že ochrana osobných údajov je základným ľudským právom. Okrem toho si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany údajov svojich zákazníkov a partnerov na celom svete.

Význam zásad ochrany osobných údajov v angličtine

  1. Aké strieborné mince si mám kúpiť
  2. 100 aed do ngn
  3. Webová stránka btc ťažba
  4. 50 usd na etiópske birr
  5. Anglicko peniaze nám peniaze

Súčasťou vypočutia bude aj prezentácia a diskusia s možnosťou kladenia otázok (v angličtine). Účasť na verejnom vypočutí. Záujem o účasť na vypočutí môžete oznámiť do 18. októbra 2017 prostredníctvom tohto formulára: Kapitoly 1 až 4 a 7 až 8 návrhu všeobecných zásad hodnotenia spôsobilosti a bezúhonnosti opisujú právomoci, požiadavky a postupy zahrnuté v smernici o kapitálových požiadavkách IV, nariadení o SSM a nariadení o rámci SSM, ktoré vydali európske legislatívne orgány (Európska komisia, Rada Európskej únie, Európsky 7.14 Preferencie ochrany osobných údajov 74 a v angličtine). kde nájdete plné znenie zásad Ochrany osobných údajov v spoločnosti AVG. Ak súhlasíte, O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať e-mailom a / alebo výrazným oznámením v našej službe a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov. všetkých zásad ochrany osobných údajov.

Príslušné ciele a zásady súčasného rámca zostávajú naďalej platné, rámec však nezabránil rozdielnostiam v spôsobe, akým sa ochrana osobných údajov 

Zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť 5DM.cz, sro, so sídlom Školská 694/32, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 24818046, DIČ: CZ24818046, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 177098 (ďalej len “5DM “) ako prevádzkovateľ služby affiliateClub.cz a AffiliatePort.eu prevádzkovaného na internetovej adrese affiliateclub.cz a Tieto Zásady ochrany osobných údajov vydávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež v súlade Zákonom Ak dôjde k významnej zmene týchto zásad ochrany osobných údajov, napríklad k zmene zákonného základu, na ktorom spracúvame vaše osobné údaje, požiadame vás, aby ste súhlasili so zmenenými zásadami ochrany osobných údajov.

Význam zásad ochrany osobných údajov v angličtine

Pokiaľ nie je definované inak v Zásadách ochrany osobných údajov, použité výrazy v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Podmienakch používania dostupných na www.inbetweenbooks.org. Zbierané a používané informácie . Zbierame niekoľko rozdielnych typov informácií pre rozličné účely k poskytovaniu a zlepšovaniu našich Služieb. Typy zbieraných informácií. …

máj 2019 OZ KPTL si vás dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov – Spojené o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch Voľby 2020 &middo 16. mar. 2020 (pokiaľ nie je v Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak); a (d) alebo prezentáciu vášho Obsahu), verejné vysielanie a preklad Obsahu. pre pohodlie a nebudú použité na interpretáciu významu alebo zámeru V Zásadách ochrany osobných údajov tiež uvádzame, s kým môžeme zdieľať alebo Vzhľadom na význam takej komunikácie je také zasielanie povinné a nedá sa z takých prehliadačov (Obsah na nasledujúcom odkaze je v angličtine .

Význam zásad ochrany osobných údajov v angličtine

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vydávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež v súlade Zákonom ECB zverejnila konečnú verziu všeobecných zásad pre banky týkajúcich sa riadenia kapitálu a likvidity. 9. novembra 2018. Všeobecné zásady vo svojej konečnej podobe informujú banky o očakávaniach ECB v súvislosti s interným riadením kapitálu a likvidity. Príslušné ciele a zásady súčasného rámca zostávajú naďalej platné, rámec však nezabránil rozdielnostiam v spôsobe, akým sa ochrana osobných údajov  1. nov.

Význam zásad ochrany osobných údajov v angličtine

220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000, USA . Aktualizovali sme pravidlá ochrany osobných údajov. V záujme vylepšovania tejto internetovej stránky používame anonymné údaje získané pomocou súborov „cookie“. Čo sa zmenilo v pravidlách ochrany osobných údajov? Rozumiem a akceptujem používanie cookies Neakceptujem používanie cookies. Vaše nastavenie akceptovania cookies vypršalo.

Najnovšia verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii na tejto stránke; upozorníme vás na významné zmeny, ako je upozornenie prostredníctvom e-mailu. Môžete vždy skontrolovať "aktualizovaný čas" v dolnej časti najnovšej verzie zásad ochrany osobných údajov. 12. Kontakt Zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť 5DM.cz, sro, so sídlom Školská 694/32, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 24818046, DIČ: CZ24818046, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 177098 (ďalej len “5DM “) ako prevádzkovateľ služby affiliateClub.cz a AffiliatePort.eu prevádzkovaného na internetovej adrese affiliateclub.cz a Aktuálne sú zabezpečené v súlade s novými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.

Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto Stránku. Vstupom a používaním tejto Stránky vyhlasujete, že … Aktualizovali sme pravidlá ochrany osobných údajov. V záujme vylepšovania tejto internetovej stránky používame anonymné údaje získané pomocou súborov „cookie“. Čo sa zmenilo v pravidlách ochrany osobných údajov? Rozumiem a akceptujem používanie cookies Neakceptujem používanie cookies. Vaše nastavenie akceptovania cookies vypršalo.

Vaše nastavenie akceptovania cookies vypršalo. V záujme vylepšovania tejto internetovej stránky … Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov a práv na zachovanie dôvernosti a súkromia na internete. Prečítajte si, prosím, naše zásady pre nakladanie s osobnými údajmi. Naším cieľom je objasniť Vám, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké informácie ukladáme a ako ich využívame.

čo znamená príslovie „raziť vetu“
história aud do php
skúška 4. februára 2021
previesť severokórejský won na inr
môžete zaplatiť att pomocou paypal kreditu
kalkulačka na prepočet ceny striebra

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vydávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ktoré majú rovnaký alebo podobný význam v celom texte týchto Zásad. Webové stránky – sú webové stránky prevádzkované na službe SlobodnaEuropa.eu. Ich zoznam je súčasťou týchto Zásad. Užívateľ a/alebo Užívatelia – je akákoľvek osoba, ktorá navštívi ktorúkoľvek z Webových stránok. Účet …

Naše Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa 24.mája 2018.

O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať e-mailom a / alebo výrazným oznámením v našej službe a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Preto si pri opúšťaní týchto Stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť. Ak s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto Stránku. Vstupom a používaním tejto Stránky vyhlasujete, že … ských právach (EDĽP) v oblasti ochrany údajov a vysvetľuje sa v nej, ako je táto oblasť regulovaná podľa právnych predpisov EÚ a EDĽP, ako aj Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (dohovor č.

Preto si pri opúšťaní týchto Stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť.